Informácie
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Novinky
08.10.2011
9. Konferencia Facility management 2011

9. Konferencia Facility  management 2011 so zahraničnou účasťou sa uskutočnila v Bratislave,  v dňoch 5.- 6.októbra 2011.
 
Usporiadatelia :  Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a s podporou Slovenskej asociácie FM (SAFM).  
Odborní garanti : prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Generálny  partner konferencie :  SOMAT Group a.s. a Doprastav a.s.  

Doc.Ing.Viera Somorová PhD, prezidentka SAFM ku konferencii:

Facility management je aktuálne považovaný za dôležitú službu s významným prínosom pre výkonnosť podnikov. Umožňuje manažmentu efektívne riadiť hlavný predmet podnikania a nezaťažovať sa podpornými a prevádzkovými činnosťami. V súčasnej dobe, poznamenanej finančnou krízou, sa stáva metóda facility managementu nanajvýš aktuálna.

9. konferencia Facility mangementu 2011 mala 5 pracovných sekcií :
1.    Facility management  
2.    Správa budov   
3.    Prevádzka, oprava a údržba budov
4.    Energetický manažment
5.    Informačné technológie

Cieľom konferencie bolo informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch v týchto oblastiach.  Prednášajúci vo svojich prednáškach priniesli mnohé zaujímavé informácie či už z oblasti tvorby  európskej normy Facility management, BOZP ako súčasti správy a údržby domov, a mnohé ďalšie.
Konferencie sa zúčastnili vzácni zahraniční hostia. Doc. Bessonov, CSc. z Fakulty ekonomiky a riadenia z Jekaterinburgu (Ruská federácia) a arch. Ognyanová (Bulharsko), ktorí informovali o súčasnom stave facility managementu vo svojich krajinách. Prof. Redlein z Technickej univerzity Viedeň vysvetlil princíp fungovania facility managementu na svojom pracovisku. Účastníci konferencie v prestávkach konferencie mali priestor na výmenu skúseností a nadviazanie kontaktov.

Generálnym sponzorom bola spoločnosť SOMAT Group a.s. a Doprastav a.s.  Vďaka nim , ale i ďalším sponzorom,  mohli účastníci získať mnohé užitočné poznatky z facility managamentu, ale tiež stráviť príjemné chvíle na spoločných neformálnych stretnutiach po skončení oficiálnych častí konferencie.späť

Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra