Informácie
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Novinky
10.10.2011
Stretnutie členov predstavenstva Slovenskej asociácie FM (SAFM) A IFMA CZ

Na pozvanie firmy pitSoftware z Českej republiky, ktorá je čestným členom SAFM,  sa dňa 6. októbra v moravskom mestečku Mutěnice uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie členov predstavenstva Slovenskej asociácie facility managementu SAFM a českej pobočky IFMA CZ.

Na priateľskom posedení si predstavitelia obidvoch profesijných združení  vymenili informácie o svojej činnosti, ktoré boli inšpirujúce pre obidve strany.

IFMA CZ, ktorá bola založená v roku 2000, zo svojej bohatej činnosti vyzdvihla predovšetkým každoročne organizovaný Týden IFMA.  Zaujímavé boli aj informácie o vzdelávaní v oblasti facility managementu, a to ako na Slovensku tak v Českej republike, kde okrem pražskej Stavebnej fakulty a Ekonomickej fakulty prebieha už viac rokov akreditovaný bakalársky program na Fakulte stavebnej VŠB v Ostrave.

SAFM informovala predovšetkým o svojej pripravovanej prvej profesijnej konferencii, ktorá by sa mala uskutočniť začiatkom júna 2012 v Bratislave.

Predstavitelia IFMA CZ a SAFM sa dohodli, že stretnutie bolo prospešné pre obidve strany a rozhodli sa vo vzájomných stretnutiach pokračovať.

doc.Ing.Viera Somorová PhD.
prezidentka SAFMspäť

Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra