Naša spoločnosť
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


História spoločnosti

20 rokov na slovenskom trhuZačiatky

História spoločností SOMAT siaha do roku 1990, keď sa značka SOMAT, vtedy pod hlavičkou živnosti, začala presadzovať na trhu stavebných prác ako spoľahlivý a kvalitný dodávateľ v oblasti ústredného vykurovania, plynoinštalácií, vodoinštalácií a elektroinštalácií. Neustály rast objemu výkonov a zvyšovanie počtu zákazníkov aj vlastných zamestnancov viedlo k zmene právnej formy spoločnosti, ktorá sa v r. 1998 transformovala na SOMAT s.r.o. Táto spoločnosť ďalej rozvíja tradíciu orientácie na zákazníka. Uvedomujúc si aká dôležitá je pre klientov kvalita, neustále sleduje cieľ, ktorým je spokojnosť zákazníkov a splnenie ich požiadaviek.

Špecializácia na služby
Klienti spoločnosti, v intenciách outsourcingu, stále častejšie požadovali spravovanie a komplexnú starostlivosť dodaných technologických zariadení alebo celých budov. Z tohto dôvodu v r. 2001 vznikla SOMAT služby s.r.o. ako odraz špecializácie na oblasť komplexnej technologickej správy budov. SOMAT služby s.r.o. preberá správcovské aktivity od firmy SOMAT s.r.o. a začína poskytovať a zabezpečovať služby v oblasti starostlivosti o zdravotechnické inštalácie, chladenie a vzduchotechniku, vykurovanie, meranie a reguláciu, plynoinštalácie a elektroinštalácie, tlakové a iné zariadenia, vrátane ich servisu, údržby, odborných prehliadok a skúšok (revízií), aby ich prevádzka bola spoľahlivá a bezpečná.

Komplexné služby
S pribúdajúcimi klientmi začína spoločnosť vykonávať činnosti, ktoré postupne dopĺňajú portfólio služieb na komplexný facility management. Pre svojich náročných klientov – mnohých z radov expandujúcich zahraničných firiem zabezpečuje SOMAT celý komplex služieb, potrebných pre pohodlie zamestnancov a ich sústredenie sa na vlastný výkon.


Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra