Články
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Komunikácia s klientom

Nové formy komunikácie s klientom

Článok v časopise Správa budov č.05/2009

Jedným z kľúčov k úspešnosti firiem poskytujúcich služby v oblasti facility managementu (FM), alebo vôbec služby vo všeobecnosti, je spôsob ich komunikácie s vlastnými klientmi.

„Súčasťou  profesionality a partnerského prístupu k našim klientom sú, samozrejme, otvorená komunikácia a dobrý prístup k informáciám súvisiacim s poskytovanými službami,“ hovorí Ing. Branislav Tresa, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti SOMAT Group a. s. Je dôležité, aby spoločnosť stále hľadala nové formy, ako sa priblížiť k svojim klientom a zvyšovať komfort ponúkaných služieb. Jednou z možností je aj internet. Neustále sa zvyšujúci počet ľudí s prístupom na internet a v neposlednom rade aj jeho zvyšujúci sa prienik do slovenských domácností sú výbornou príležitosťou, ako ponúknuť „stránkové hodiny“ a ďalšie služby správcu a FM priamo u klienta a prakticky v neobmedzenom čase.
 
Hlavným cieľom vývoja zákazníckej internetovej aplikácie spoločnosti SOMAT Group a. s. bola optimalizácia systému evidencie a sledovania klientskych požiadaviek a sprístupnenie systému zákazníkom. Prvým modulom v systéme bol preto elektronický Helpdesk. Ten umožňuje používateľovi, prihlásenému pod svojím kontom, prakticky z ľubovoľného miesta komunikovať a zadávať do systému požiadavky na správcu objektu. Každá požiadavka sa eviduje s celou komunikáciou od jej vzniku až po ukončenie vrátane informácií o jej riešení. Odpadá teda relatívne neprehľadná komunikácia prostredníctvom mailov, ťažkosti s ich triedením, resp. nepríjemnosti so zlou adresou, nedoručením mailu a pod. Klient si môže v systéme kedykoľvek prezrieť archív svojich požiadaviek alebo skontrolovať, v akom štádiu vybavenia sa práve nachádza niektorá z jeho aktuálnych požiadaviek. Následne do systému pribudli aj ďalšie moduly a funkcionality, ktoré si môže klient vybrať. Do konfigurácie sa dá zaradiť napríklad internetové fórum na vzájomnú komunikáciu vlastníkov bytových a nebytových priestorov v objekte, e-shop (internetový obchod) na ponuku a predaj rôznych nadštandardných služieb, evidencia dokumentácie priestorov alebo on-line prístup k výstupom zo správcovského systému, ktoré sa týkajú priestorov, meračov energie či platieb klienta.

V súčasnosti ponúka spoločnosť SOMAT Group a. s., pre objekty v jej správe komplexnú aplikáciu, ktorú možno ďalej flexibilne prispôsobovať a rozširovať. Klienti môžu tiež využiť službu zriadenia a prevádzky samostatnej webovej stránky spravovaného objektu. „Vieme, že tento program nikdy nenahradí osobný kontakt s klientom a ani to nie je naším cieľom“, dodáva Ing. Branislav Tresa. „Je to krok v rozširovaní a skvalitňovaní našej ponuky určený klientom, ktorí uprednostňujú moderné spôsoby komunikácie s výhodou pohodlného a rýchleho prístupu k informáciám a ponúkaným službám.“
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra