Články
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Máte dosť času na svoj dom?

Máte dosť voľného času na svoj rodinný dom?

Článok v časopise Môj dom č.12/2009

V ostatných rokoch zaznamenávame trend rozvoja individuálneho bývania v rodinných domoch v okrajových častiach miest. Stále viac ľudí sa snaží uniknúť z kolotoča pracovných aktivít do pokojnejšej atmosféry predmestí alebo vidieka.

Nie každý z nás si ale hneď uvedomí, čo všetko v sebe skrýva zmena štýlu bývania reprezentovaná prechodom z bytu do rodinného domu.
Zabezpečiť maximálne pohodlie domova znamená v rodinnom dome mnoho technológií a činností, ktoré majiteľ bytu zväčša ani nevníma.

Napríklad len za otočením kohútika s teplou vodou je kotol, čerpadlá a ďalšie zariadenia, ktoré si vyžadujú pravidelné kontroly a servis.
Takto by sme mohli do pomyselného zoznamu doplniť kompletnú elektroinštaláciu, rozvody plynu, vykurovanie, klimatizáciu, automatické brány, ale aj komíny, kozuby, záhradné systémy, osvetlenie a mnoho ďalších položiek súvisiacich s technológiami domu.

Na majiteľa však čakajú aj ďalšie činnosti. Do ich zoznamu by sme mali pridať rôzne opravy a údržbu stavebných častí domu, starostlivosť o záhradu a trávniky, čistenie exteriérov, zimnú údržbu a odpratávanie snehu atď.

Je viacero dôvodov, prečo si takmer všetky zariadenia v dome vyžadujú našu pravidelnú pozornosť. V prvom rade je to zdravie a bezpečnosť obyvateľov domu, ale tiež zákonom stanovené požiadavky. Nemôžeme zabúdať ani na zvýšenie spoľahlivosti zariadení, aby nás prípadná porucha neprekvapila v tej najnevhodnejšej chvíli.
Dôležitým dôvodom je aj ekonomické hľadisko, keď pravidelné servisy zariadení zvyšujú ich hospodárnosť prevádzky a životnosť.

Ako vidieť, práce ktoré si vyžaduje dom, sú potrebné a nie je ich málo. Aj majiteľ, ktorý ich vníma ako hobby, často bojuje s nedostatkom času. Tým skôr, že mnohé zariadenia dnes vyžadujú určitú znalosť problematiky,  čiže ju treba naštudovať alebo sa – v lepšom prípade – poradiť s odborníkom. Jedno aj druhé chce svoj čas, ale z toho voľného treba v dnešnej hektickej dobe niečo vyčleniť aj pre rodinu, priateľov a relax.

Spoločnosť SOMAT Group, a. s., preto vychádza v ústrety požiadavkám klientov a rozširuje svoje činnosti o program starostlivosti o rodinné domy, rezidencie a vily. Týmto produktom SOMAT Group, a. s., zúročuje dlhoročné skúsenosti v oblasti facility managementu a správy nehnuteľností rôzneho typu.
V prípade správy rodinných domov ide o náročnú službu poskytovanú s maximálnou flexibilitou. Služba musí byť ušitá na mieru klientovi, presne podľa jeho potrieb a požiadaviek. Preto aj rozsah zabezpečovaných činností sa môže veľmi líšiť.
V jednoduchších variantoch môže ísť len o vypracovanie harmonogramu starostlivosti a zabezpečovanie niektorých prác na základe objednávky. V tých zložitejších ide o komplexný manažment a výkon činností správy domov a rezidencií. Majiteľ tak nemusí myslieť na to, kedy je ten správny čas na kontrolu vykurovacieho systému, revíziu kotla či komína, kedy sa musia meniť filtre v klimatizácii, ošetriť trávnik, vyčistiť bazén, a na tisíc ďalších činností, ktoré treba urobiť pre pokojné bývanie. Na základe dohodnutého harmonogramu zariadia profesionáli nielen všetky pravidelné kontroly a servisy, ale aj prípadné opravy, odstránenie havárií a ľubovoľných problémov v dome. Podľa potrieb a požiadaviek klienta možno rozšíriť poskytované služby na interiérové upratovanie, záhradnícky servis, zásobovanie a nakupovanie, opatrovnícky servis, starostlivosť o domáce zvieratá a celý rad ďalších služieb.
Zaujímavou službou je aj komplexný manažment využitia, prenájmu a údržby voľných nehnuteľností vrátane správy zmlúv a ekonomiky.

Čo získa klient, ak sa rozhodne pre spoluprácu s profesionálnou správcovskou spoločnosťou SOMAT Group, a. s.:


•  zabezpečenie všetkých potrebných činností, ich výkon odborníkmi, v požadovanom rozsahu a kvalite,
•  technológie domu v dobrej kondícii a ich optimálne nastavenie aj z hľadiska spotreby energie,
•  bezpečnú prevádzka všetkých zariadení domu a prevádzku v súlade s normami,
•  možnosť konzultácií s odborníkmi z mnohých oblastí,
•  jedného partnera na riešenie všetkých technických požiadaviek vrátane rôznych opráv, rekonštrukcií a prestavieb,
•  kontakt na havarijnú službu a riešenie naliehavých udalostí,
•  možnosť dohodnúť si komplexný manažment všetkých služieb, prípadne služieb stavebného dozoru
   alebo odborné preberanie prác a  výkonov iných dodávateľov klienta.
 
Spolupráca s profesionálnou správcovskou spoločnosťou je výhoda pre všetkých, ktorí denne bojujú s časom a s povinnosťami v práci, ktorým záleží na bezpečnosti a pohode rodiny a chcú pravidelnou starostlivosťou zvýšiť spoľahlivosť zariadení a predĺžiť životnosť vlastného majetku. Takto môže mať majiteľ jedného partnera a zároveň tím profesionálov, ktorí prevezmú zodpovednosť a budú myslieť na všetko, čo je dôležité pre pokoj a bezpečie obyvateľov domu.
Dobrý správca je partner, ktorý nám šetrí peniaze a čas... a čas sú nielen peniaze, ale aj príjemne strávené chvíle s rodinou a blízkymi v prostredí prinášajúcom relax, radosť a potešenie.
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra