Naša spoločnosť
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Kvalita a environment

Na ceste k poskytovaniu najvyššej kvality s maximálnou ohľaduplnosťou k životnému prostrediu.Spoločnosť SOMAT – služby spol. s.r.o. získala už v roku 2005 certifikát systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2000.

Vzhľadom na zmeny v spoločnosti, jej transformáciu na SOMAT Group a.s., rozšírenie činností a zmeny niektorých procesov bolo potrebné vykonať opätovnú certifikáciu systému manažérstva kvality. Zároveň s úpravami systému manažérstva kvality sme sa v spoločnosti rozhodli dobudovať a zaviesť aj systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Tieto systémy sme integrovali do jednotného manažérskeho systému spoločnosti, spĺňajúceho požiadavky noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007 v oblastiach

  • Výkon správy a obstaranie služieb spojených so správou, prenájmom, opravou a údržbou nehnuteľností – Property management a Facility management
  • Zabezpečenie administratívnych služieb a podporných činností spojených s Property managementom a Facility managementom
  • Poradenská, konzultačná a projektová činnosť v oblasti Property managementu a Facility managementuPolitika integrovaného manažérskeho systému

Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra