Naša spoločnosť
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Naše hodnoty

Krédo spoločnosti


Svoj vlastný úspech a prosperitu môžeme budovať len na úspechu a prosperite svojich obchodných partnerov a klientov.Poslanie


Našim poslaním je pomáhať svojim partnerom a zamestnancom k prosperite a úspechu poskytovaním komplexných služieb v oblasti property a facility managementu, s vysokým štandardom kvality a s dôrazom na profesionalitu, etiku konania a zodpovednosť.

Vízia


Kvalitnou prácou získať a udržať si postavenie žiadaného, profesionálneho a dôveryhodného partnera s najlepšími riešeniami a službami v odbore.

Definícia hodnôt spoločnosti SOMAT Group a.s.
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra