Naša spoločnosť
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Príhovor GR

Vážení akcionári, obchodní partneri, kolegovia,


uplynulý rok patril k náročným, ale úspešným obdobiam v činnosti spoločnosti.
Obdobie krízy nás posilnilo vo všetkých oblastiach našej činnosti. Udržali sme svoj trhový podiel,
stabilizovali spoločnosť. Efektívnosť výkonov, optimalizácia nákladov, zodpovedný prístup, sledovanie
nastavených cieľov priniesli svoje pozitíva v podobe výsledkov. Stratégia spoločnosti sa ukázala ako správna,
ciele dosiahnuteľné.

Pozitívne hodnotím, že sme dokázali cez myšlienky a nápady nájsť nové produkty, ktoré sa dajú uplatniť
v praxi a že na rozumnom a premyslenom šetrení sa dá postaviť podnikateľský plán.

Prax trvalo potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia zaviesť a certifikovať Integrovaný manažérsky systém,
ktorý sa osvedčil ako základný nástroj pre naše trvalé zlepšovanie a  profesionálny rast.

Úspech vlaňajška nevnímam ako trvalú výhru. Je len potvrdením že vieme a môžeme uspieť.  Potenciál vidím
v ľuďoch a ich schopnostiach. Osobitosť každého z nás má svoje miesto v tíme SOMAT Group. Som hrdý, že sa
v našej spoločnosti stretli ľudia, ktorí svoje osobitosti zladili s firemnými hodnotami, ktoré rešpektujú ako
dôležité pre spoločné napredovanie a úspech.

Preto uznanie a vďaka za dosiahnuté výsledky patrí predovšetkým zamestnancom ale aj dodávateľom na
ktorých staviame svoje pôsobenie u klientov.

Poďakovanie za prejavenú dôveru patrí našim klientom a všetkým obchodným partnerom.

V tomto roku sústredíme svoje úsilie na pokračovanie v nastavenom trende. Vysoká kvalita poskytovaných
služieb, profesionalita výkonov ostávajú základom na ktorom staviame úspech. „we take care“  je tak
súčasťou  nášho každodenného pôsobenia a práce. 


Prajem všetkým partnerom, spolupracovníkom, kolegom, zamestnancom úspešný, bohatý ale
hlavne zdravý rok
.

Ing. Marian Tóth
Predseda predstavenstva
SOMAT Group a.s.

Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra