Informácie
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Novinky
19.07.2010
Úspešná recertifikácia podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Certifikačným auditom v júli 2010 sme preukázali, že náš integrovaný manažérsky systém spĺňa požiadavky noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 v oblasti

  • Výkon správy a obstaranie služieb spojených so správou, prenájmom, opravou a údržbou nehnuteľností – Property management a Facility management
  • Zabezpečenie administratívnych služieb a podporných činností spojených s Property managementom a Facility managementom
  • Poradenská, konzultačná a projektová činnosť v oblasti Property managementu a Facility managementu
späť

Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra